دوره های آموزشی

تعیین سطح B1
تعیین سطح B1

نمونه سوالات سطح B1 اینجا کلیک کنید

تعیین سطح A2
تعیین سطح A2

نمونه سوالات سطح A2 اینجا کلیک کنید

سطح  A1
سطح A1

در اين سطح زبان آموز ميتواند كلمات روزمره وجملات ابتدايي را در رابطه با نيازهاي كلي و عمومي درك كرده و استفاده نمايد در اين ...

ترم ٣ دوره A1/2
ترم ٣ دوره A1/2

ترم ٣ دوره A1/2 صبح هاي روز زوج و عصرهاي روزهاي زوج

ترم ٥ دوره A2/1
ترم ٥ دوره A2/1

ترم ٥ دوره A2/1 روزهاي زوج عصرها

ترم ٦ دوره A2/1
ترم ٦ دوره A2/1

ترم ٦ دورا A2/1 روزهاي زوج عصرها