Menschen

Menschen

در این بخش از معرفی کتاب، به معرفی مهمترین کتاب زبان آلمانی که جنبه آموزشی دارد و در اکثر آموزشگاه های زبان آلمانی تدریس می شود می پردازیم. این کتاب همانطور که خیلی از زبان آموزان زبان آلمانی می شناسند و با آن آشنایی دارند کتاب Menschen است. کتاب Menschen جدیدترین کتاب آموزشی برای ایدگیری زبان آلمانی هست که در حال حاضر حتی در موسسه گوته تهران در حال تدریس می باشد. برخلاف نظر خیلی ها که معتقد هستند کتاب از نظر آموزشی ضعیف می باشد باید بگویم کتاب Menschen کتاب خیلی کاملی هست با دامنه لغات خیلی قوی حتی قوی تر از کتاب های قبل و لغات پرکاربرد و روزانه در کتاب به شکل زیادی به چشم می خورد. کتاب برخلاف دیگر کتاب ها گرامر محور نیست. کتاب منشن کاملا مکالمه محور بوده و موضوعات پرکاربرد روزانه و مکالمه های کاملا قوی رو در بر می گیرد که این مکالمات سرکلاس کار می شود. سح A1 کتاب شامل ۲۴ درس می باشد. در دو کتاب به تفکیک A1/1 و A1/2 . برای سطح A2 نیز دو کتاب وجود دارد که آن هم شامل ۲۴ درس می باشد و به همین ترتیب شامل A2/1 و A2/2 می باشد. و سطح B که این سطح هم شامل دو کتاب و ۲۴ درس است و به ترتیب B1/1 و B1/2 نامیده می شوند. هر کتاب شامل دو ترم آموزشی می باشد که دره ر ترم یعنی ۱۲ جلسه ۶ درس از کتاب آموزش داده می شود.